Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Wykłady studenckie

Krótkie wykłady on-line prowadzone przez studentów uczestniczących w zajęciach objętych projektem skierowane do uczniów szkół średnich.


J. Jezierska – Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami jako źródło prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego

Oglądaj

M. Pierzecka – Środki kontroli międzynarodowej ochrony praw człowieka – system Unii Europejskiej

Oglądaj

I. Fraint – Dezinformacja

Oglądaj

J. Opora Działania na rzecz zwiększenia dostępności uczelni wyższych dla studentów z niepełnosprawnościami na przykładzie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Oglądaj