Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Wykłady studenckie

Krótkie wykłady on-line prowadzone przez studentów uczestniczących w zajęciach objętych projektem skierowane do uczniów szkół średnich.