Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Wykłady eksperckie

Wykłady on-line prowadzone przez profesjonalistów z dziedziny prawa: prawników, sędziów, a także przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i samorządów zawodowych, naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe na tematy związane z przedmiotem projektu.


A. Tymińska, Neologizmy w internetowej mowie nienawiści na przykładzie dyskursu wokół migracji wojennej z Ukrainy

Oglądaj

D. Lewis, LGBTIQ+ equality rights in Europe

Oglądaj

D. Wach, Działania włączające cudzoziemców i cudzoziemki w społeczności lokalne

Oglądaj

A. Mikołajczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ do spraw równości

Oglądaj

P. Knut, Problematyka prawnokarnych środków reakcji na przemoc motywowaną nienawiścią

Oglądaj

A. Ostaszewska, Kobiety w akademii. Jak przerwać łańcuch zależności? O zasadzie równych szans i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Oglądaj