Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Nasz zespół

Aleksandra Szczerba

doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP; radczyni prawna. Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari.

Główna Specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ekspertka Team Europe oraz ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

Koordynatorka i członkini wielu projektów naukowych dofinansowywanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.

ORCID: 0000-0001-7857-0554.

Kontakt e-mail: aszczerba@ajp.edu.pl


Jacek Jaśkiewicz

Doctor of law, assistant professor at the Faculty of Administration and National Security of The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski.

Judge of the Administrative Court.

Head of the Legal Policy and Development Policy Research Laboratory of the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski.

Author of monographs, book chapters, commentaries and research papers.

Member of the scientific committee of the Administration and Security Studies journal.

Member of the Board of the Polish Association for European Studies.

Member of the Board of the Society for Legal Theory and Legal Politic.

Areas of expertise: administrative law, legal policy, EU cohesion policy and law.

ORCID: 0000-0003-2934-9858.

Kontakt e-mail: jjaskiewicz@ajp.edu.pl


Tomasz Marcinkowski

PhD in social sciences (political science). Assistant professor at the Faculty of Administration and National Security of the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski.

Member of the Board of the Polish Association for European Studies.

Areas of expertise: European studies, international relations, political systems and communication and climate crisis.

ORCID: 0000-0002-3568-5068.

Kontakt e-mail: tmarcinkowski@ajp.edu.pl


Juliusz Sikorski

doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża. Zainteresowania badawcze: walka i wojna informacyjna, bezpieczeństwo informacyjne, zarządzanie informacją, polityka wyznaniowa, relacje państwo-kościoły i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne.

ORCID: 0000-0002-0579-0158.

Kontakt e-mail: jsikorski@ajp.edu.pl


Robert Słabuszewski

doktor nauk prawnych w zakresie prawa (obszar nauk społecznych, dziedzina nauk prawnych, prawo)

adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. (Przewodniczący Wydziału Cywilnego)

koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Zainteresowania naukowe skupia wokół prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego majątkowego oraz prawa spółek handlowych.

Prawo od strony praktycznej stosuje jako sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. (Przewodniczący Wydziału I Cywilnego); pełni funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka.

Jest autorem monografii Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków (Wolters Kluwer 2015) oraz autorem artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu prawa handlowego, cywilnego rodzinnego, ochrony danych osobowych i przeciwdziałania mowie nienawiści.

Prowadził wykłady i szkolenia dla sędziów, kandydatów na sekretarzy sądowych, zajęcia popularyzatorskie w ramach „Kafejki prawnej” Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, I Forum Seniora, zajęcia dla szkół w ramach „Dnia Edukacji Prawnej” Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, debatę o wolności słowa i symulację rozprawy na Pol’and’Rock Festiwal w Kostrzynie nad Odrą., wykład na temat wolności słowa i mowy nienawiści dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, gdzie pełni funkcje członka zarządu oddziału gorzowskiego.

ORCID: 0000-0002-9793-2052

Kontakt e-mail: rslabuszewski@ajp.edu.pl


Bogna Wach

Doctor of law, master’s degree (law and philosophy). Assistant Professor at the Department of Administration and National Security, the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski.

Author of scientific publications (both Polish and English) and book “Spór o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa” (“Dispute over legalisation of euthanasia and physician assisted suicide”).

Guest lectures at Aldo Moro University in Bari.

Member of scientific associations: Polish Associations of Suicidology, Polish Bioethics Society, Polish Association of European Studies.

Areas of expertise: practical ethics, bioethics, philosophy and theory of law, international law and human rights.

ORCID: 0000-0002-3759-686X.

Kontakt e-mail: bwach@ajp.edu.pl


Tomasz Klemt

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, magister prawa oraz finansów i rachunkowości, asystent na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Doświadczony badacz będący m.in. współtwórcą i wykonawcą grantu Narodowego Centrum Nauki pt. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami.

Autor szeregu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych, m.in.: „Dopuszczalność kodyfikacji sankcji administracyjnych w prawie Unii Europejskiej w świetle ich charakteru prawnego”, „Economic Conditions of Sharing Economy Regulations”, „Good regulation and the principle of economic freedom in the case of European Insurance Law”. Stały współpracownik serwisu Prawo.pl w zakresie prawa pracy.

Doradca Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ds. Prawnych i Programowych (m.in. w zakresie osób wykluczonych i dyskryminowanych).

Absolwent „21. Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Specjalizacje: Prawo UE, Prawo ubezpieczeniowe.

ORCID: 0000-0003-1059-4722.

Kontakt e-mail: tklemt@ajp.edu.pl


Marek Kannchen (koordynator strony www)

Doktor inżynier w dyscyplinie Informatyka, asystent na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie technologii informatycznych, projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej i systemów zarządzania treścią zdobył jako pracownik naukowy, projektant stron internetowych na konferencje, trener szkoleń, grafik komputerowy w sektorze prywatnym.

Obszary specjalizacji: metody wspomagania decyzji, systemy komputerowe, technologie informacyjne.

ORCID: 0000-0003-4004-7885

Kontakt e-mail: mkannchen@ajp.edu.pl