Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

O projekcie

EUHatEq jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej związanym z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez wzmacnianie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej.

EUHatEq to projekt poświęcony problematyce ochrony kobiet i osób LGBT+ przed dyskryminacją w perspektywie zasady praworządności.

Generalnym celem projektu EUHatEq jest promowanie studiów nad Unią Europejską poprzez działania edukacyjne oparte na innowacyjnych i atrakcyjnych metodach dydaktycznych zgodnych ze standardami UE.

Projekt obejmuje komponent dydaktyczny i naukowo-badawczy.