Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Student lectures

The short lectures on-line provided by the students attending the curses addressed to the high school students. It will allow to reach with the Module results groups outside the higher education institutions.


J. Jezierska – Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami jako źródło prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego

Watch

M. Pierzecka – Środki kontroli międzynarodowej ochrony praw człowieka – system Unii Europejskiej

Watch

I. Fraint – Dezinformacja

Watch

J. Opora Działania na rzecz zwiększenia dostępności uczelni wyższych dla studentów z niepełnosprawnościami na przykładzie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Watch