Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

News

Facebook News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago
EUHatEq

[Prezentujemy nasze prelegentki]
Miło nam poinformować, że nasze zaproszenie do uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej” przyjęła Izabela Przybysz.

Izabela Przybysz - partnerka w Gender Solution, analityczka z ponad czternastoletnim doświadczeniem w zakresie równości płci, inkluzji społecznej i działań antydyskryminacyjnych. Pracowała jako ekspertka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych, Instytucie Badań Edukacyjnych oraz ekspertka ds. przedsiębiorczości społecznej dla Komisji Europejskiej. Współpracowała z administracją centralną, samorządową i parlamentem. Ma bogate doświadczenie w zakresie badań jakościowych, ilościowych, monitoringu, raportowania oraz ewaluacji. Jest współautorką Planu Równości Płci dla miasta Krakowa oraz Diagnozy sytuacji grup narażonych na wykluczenie w Krakowie. Od 2018 roku prowadzi monitoring kobiet na listach wyborczych i w polityce.
Zapraszamy 1 grudnia od 9.30.
... See MoreSee Less

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Panel V. „Akademia na rzecz równości i niedyskryminacji” godz. 17:00-18:00
Moderator/dyskutant: dr J. Sikorski

lic. N. Połujan, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, lic. R. Kołodziejczyk AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Łapówka jako przejaw naruszenia zasady równości w działaniach organów administracji publicznej”
dr Ł. Budzyński, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Ksenofobia w deskrypcji socjologicznej”
dr T. Marcinkowski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Komunikacja polityczna a inkluzja społeczna”
dr hab. prof. AJP A. Szczerba, Team Europe Direct, „Władza państwowa wobec obowiązku wprowadzenia ochrony przed przemocą wobec kobiet ze względu na płeć. Analiza równościowa”
stud. I. Fraint, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Prekariat jako przejaw dyskryminacja na rynku pracy”
mgr T. Klemt, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, dr B. Wach, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Równość i niedyskryminacja w miejscu pracy - przykłady dobrych praktyk w świetle zmieniającego się otoczenia społecznego i prawnego”
Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad godz. 18:00-18:15
dr hab. prof. UW M. Witkowska, “Przegląd Europejski”
adw. F. Woziński, Dziekan ORA w Zielonej Górze
dr hab. prof. PK K. Wasilewski, Prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej
dr hab. prof. AJP A. Szczerba, koordynatorka JM Module EUHatEq
... See MoreSee Less

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski
Panele IVA i IVB odbywają się równolegle

Panel IVA. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach” godz. 15:30-16:45 Moderator/dyskutant: red. Z. Borek, tygodnik „Polityka”

mł. insp. A. Kozak, CBZC Wydział w Szczecinie/podkom. E. Brzezińska, CBZC Wydział w Szczecinie, „Cyberhejt w internecie”
dr J. Sikorski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Mowa nienawiści jako koło zamachowe rosyjskiej propagandy i dezinformacji”
mgr O. Radkiewicz, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Wpływ filmu „Zielona Granica” na społeczeństwo. Rola nowych mediów w kształtowaniu opinii publicznej”
mgr T. Klemt, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Czy można ubezpieczyć się od hejtu?”
Dyskusja

Panel IVB. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach” godz. 15:30-16:45 Moderator/dyskutant: dr T. Marcinkowski

dr A. Sójka, UAM w Poznaniu, „Globalne ocieplenie – narracja polityczna i dezinformacja”
lic. N. Klata, UWr, „Kto kształtuje obraz uchodźcy? Przekaz medialny a stereotypizacja poglądów społecznych”
dr R. Słabuszewski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Jak przeprosić za hejt w świetle prawa i postępowania cywilnego”
Dyskusja
... See MoreSee Less

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Panel III. „Społeczeństwo przeciw dyskryminacji i nienawiści” godz. 14:15-15:30 Moderator/dyskutant: dr R. Słabuszewski
apl. adw. M. Adamczewska-Stachura, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, kancelaria Knut Mazurczak, „Między rzecznictwem a litygacją strategiczną – działania organizacji pozarządowych przeciw dyskryminacji i nienawiści”
mgr Z. Branicka, Fundacja Court Watch Polska/UAM w Poznaniu, „Wyroki, które nie rozstrzygają konfliktu. Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej”
dr M. Jastrząb, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/Collegium Civitas, „Historia jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej dla służb porządku publicznego”
M.A. J. Szymańska, Instytut Nauk Politycznych, RWTH Aachen (Niemcy), „Stereotyp „ruska” czy autopercepcja „Kaliningradczyka-Europejczyka” na pograniczu polsko-rosyjskim? Współpraca organizacji pozarządowych i partnerstwa miast. Kaliningrad: granica i sumienie Europy”
Dyskusja
... See MoreSee Less

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski
Panel IIA i IIB odbywają się równolegle

Panel IIA. „Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc: kwestia prawna, fenomen społeczny czy kwestia języka?” godz. 12:00-13:15
Moderator/dyskutant: adw. Filip Woziński
dr. hab. K. Burdziak, USz, „Hejt w środowisku rodzinnym – uwagi z perspektywy karnoprawnej praktyki prokuratorskiej”
sędzia O. Barańska-Małuszek, SR w Gorzowie Wielkopolskim/Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, „Misja prawników w przeciwdziałaniu mowie nienawiści”
dr hab. prof. AJP P. Suwaj, „Język sędziów i sądów – mniej piedestału, więcej zrozumienia”
dr R. Kuligowski, WSAP w Szczecinie/Team Europe Direct, „Autorytet władzy a hejt w dyskursie publicznym – analiza przypadku”
Dyskusja

Panel IIB. „Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc (wobec kobiet): kwestia prawna, problem społeczny czy fenomen medialny?” godz. 12:00-13:15
Moderator/dyskutant: dr hab. prof. PK Krzysztof Wasilewski

dr A. Kucharska-Dziedzic, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, „Społeczne i polityczne uwarunkowania nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
dr M. Grzyb, UJ, „Mowa nienawiści wobec kobiet? O znaczeniu słowa TERF i granicach wolności słowa”
mgr I. Przybysz, Gender Solution, „Przemoc wobec polityczek”
dr K. Gorazdowski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Strategia równości płci w Policji”
Dyskusja
... See MoreSee Less

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia od 9.30
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Wykład otwierający: „Wyzwania w przeciwdziałaniu przemocy motywowanej uprzedzeniami. Perspektywa krajowego organu ochrony praw człowieka” godz. 9:45-10:15
moderatorka: dr hab. prof. AJP Aleksandra Szczerba

dr hab. prof. UW M. Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

Panel I. „Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa” godz. 10:20-11:35
Moderator/dyskutant: dr hab. prof. UW Marcin Wiącek

prof. dr hab. Z. Czachór, AJP w Gorzowie Wielkopolskim/UAM w Poznaniu/Team Europe Direct, „Kultura polityczna i aksjologia. Dobre praktyki Unii Europejskiej w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa”
mgr M. Dulat, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, „Równość kobiet
i mężczyzn w samorządzie”
dr hab. M. Nowosielski, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk/OBM UW, dr M. Pachocka, SGH/OBM UW, „Lokalna polityka włączania migrantów i migrantek w życie Wrocławia i innych miast. Przykłady i rekomendacje”
dr hab. prof. AJP B. Orłowska, dr hab. prof. AJP P. Krzyżanowski, „Romowie
w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji – podsumowanie czterech edycji projektu”
Dyskusja
... See MoreSee Less

European Parliament – latest news