Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Expert lectures

The on-line guest lecturesprovided by the legal professionals: lawyers, judges as well representatives of the public bodies, NGOs as well as professional bodies, experts on and researchers in area of political studies, law studies on the topics related to the subject-matter of the project.


A. Tymińska, Neologisms in online hate speech on the example of discourse around war migration from Ukraine

Watch

D. Lewis, LGBTIQ+ equality rights in Europe

Watch

D. Wach, Działania włączające cudzoziemców i cudzoziemki w społeczności lokalne

Watch

A. Mikołajczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ do spraw równości

Watch