Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

Czym się zajmujemy

Nasza działalność obejmuje dydaktykę, w tym wykłady eksperckie i wykłady studencki oraz działalność naukowo-badawczą.

Zajęcia akademickie

7 przedmiotów (łącznie 330 godz.) dotyczących różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz ochrony praw człowieka grup szczególnie wrażliwych: kobiet i osób LGBT+ w UE i jej państwach członkowskich, w szczególności w Polsce:

  1. Seminarium „UE i grupy wrażliwe: niedyskryminacja kobiet, osób LGBT+ i nie tylko”
  2. Ćwiczenia „Stosowanie prawa UE przez organy administracji publicznej”
  3. Wykład „Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej”
  4. Wykład „Etyka urzędnicza”
  5. Wykład „Grupy wrażliwe w komunikacji politycznej”
  6. Wykład „Dezinformacja jako narzędzie manipulacji społecznej”
  7. Wykład „Praworządność w UE i jej państwach członkowskich: ochrona grup wrażliwych i nie tylko”

Zajęcia są skierowane głównie, choć nie wyłącznie, do studentów kierunku Administracja prowadzonego na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.