Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

EUHatEq

„Between hate and equality: the EU as a guard of human rights and non-discrimination” (EUHatEq) jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej (numer 101047948) związanym z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez wzmacnianie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej

Czym się zajmujemy

Nasza działalność obejmuje dydaktykę, w tym wykłady eksperckie i wykłady studenckie oraz działalność naukowo-badawczą.

Zajęcia akademickie

7 przedmiotów (łącznie 330 godz.) dotyczących różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz ochrony praw człowieka grup szczególnie wrażliwych: kobiet i osób LGBT+ w UE i jej państwach członkowskich

Wykłady eksperckie

Wykłady on-line prowadzone przez profesjonalistów z dziedziny prawa: prawników, sędziów, a także przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i samorządów zawodowych, naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe na tematy związane z przedmiotem projektu.

Wykłady studenckie

Krótkie wykłady on-line prowadzone przez studentów uczestniczących w zajęciach objętych projektem skierowane do uczniów szkół średnich.

Zainteresował Cię temat?! Skontaktuj się z nami!

 
Dydaktyka

Materiały dydaktyczne

Seminarium „UE i grupy wrażliwe: niedyskryminacja kobiet, osób LGBT+ i nie tylko”

Baza materiałów

Ćwiczenia „Stosowanie prawa UE przez organy administracji publicznej”

Baza materiałów

Wykład „Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej”

Baza materiałów

Wykład „Etyka urzędnicza”

Baza materiałów

Wykład „Grupy wrażliwe w komunikacji politycznej”

Baza materiałów

Wykład „Dezinformacja jako narzędzie manipulacji społecznej”

Baza materiałów

Wykład „Praworządność w UE i jej państwach członkowskich: ochrona grup wrażliwych i nie tylko”

Baza materiałów

.

Działalność naukowo-badawcza

Przedmiotem badania w ramach projektu EUHatEq jest ochrona kobiet i osób LGBT+ (i innych grup szczególnie wrażliwych) przed dyskryminacją w perspektywie zasady rządów prawa. Celem realizowanego badania jest analiza zakresu i jakości ochrony przed dyskryminacją i przemocą motywowaną dyskryminacją w UE i jej państwach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce. Badanie będzie prowadzone w perspektywie inter- i multidyscyplinarnej.

Okrągły stół EUHatEq

Czytaj więcej

Publikacje

Czytaj więcej

 

Zespół projektowy

Projekt jest realizowany przez zgrany zespół fachowców z różnych dziedzin naukowych

Aleksandra Szczerba

Kierownik projektu

Szczegóły

Jacek Jaśkiewicz

Wykładowca

Szczegóły

Tomasz Marcinkowski

Wykładowca

Szczegóły

Juliusz Sikorski

Wykładowca

Szczegóły

Robert Słabuszewski

Wykładowca

Szczegóły

Bogna Wach

Wykładowca

Szczegóły

Tomasz Klemt

Wykładowca

Szczegóły

Marek Kannchen

Koordynator strony internetowej

Szczegóły

Aktualności

Tutaj znajdziesz wpisy o naszej bieżącej działalności, informacje o najbliższych szkoleniach itp.

Facebook News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
11 hours ago
EUHatEq

[Zapraszamy na konferencje]
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„OD STEREOTYPÓW DO NIENAWIŚCI. HEJT W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ”
Termin i miejsce: 05 grudnia 2022 r., start 9.15
Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ul. Chopina 52, budynek nr 9

Organizatorzy: Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerzy: Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowa w Warszawie, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – Oddział Gorzowski, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Team Europe w Polsce
Patronaty: JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce.

Zapraszamy

Szczegóły wkrótce
... See MoreSee Less

4 days ago
EUHatEq

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Anna Masłoń-Oracz, SGH w Warszawie/PECSA
Dr Katarzyna Zawadzka, US/TEA
dr Tomasz Marcinkowski, AJP w Gorzowie Wlkp./PTSE
dr Juliusz Sikorski, AJP w Gorzowie Wlkp./PTNP
dr Robert Słabuszewski, AJP w Gorzowie Wlkp.
dr Bogna Wach, AJP w Gorzowie Wlkp.
mgr Tomasz Klemt, AJP w Gorzowie Wlkp.
mgr M. Szott, AJP w Gorzowie Wlkp.
... See MoreSee Less

4 days ago
EUHatEq

Dziś rozpoczyna się kampania dot. ochrony przed przemocą wobec kobiet ze względu na płeć.
Bardzo dobrze, że organy ochrony prawnej włączają się w budowanie świadomości społecznej tego zjawiska.
Nie negując, że przemoc dotyka także mężczyzn, nie można nie zauważyć, że ta wobec kobiet ma specyficzny charakter, uwarunkowania i skalę, wskazujące, że dotyka ich dlatego że są kobietami i jako taka stanowi przejaw ich dyskryminacji ze względu na płeć.
EUHatEq
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
... See MoreSee Less

5 days ago
EUHatEq

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP
dr hab. Krzysztof Wasielewski, prof. PK
dr hab. Beata Orłowska, prof. AJP
dr Joanna Lubimow, AJP w Gorzowie Wlkp.
Adw. Filip Woziński, ORA w Zielonej Górze
... See MoreSee Less

6 days ago
EUHatEq

UWAGA!!!
Już wkrótce
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„OD STEREOTYPÓW DO NIENAWIŚCI. HEJT W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ”

Nie można tego przegapić

Szczegóły wkrótce
... See MoreSee Less

Load more

     Parlament Europejski – najnowsze wiadomości

Błąd RSS: WP HTTP Error: cURL error 35: OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to www.europarl.europa.eu:443
Błąd RSS: WP HTTP Error: cURL error 35: OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to www.europarl.europa.eu:443

Kontakt

Masz pytania, uwagi, wskazówki prosimy o kontakt na adres e-mail: euhateq@ajp.edu.pl