Chopina 52,66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
euhateq@ajp.edu.pl

EUHatEq

„Between hate and equality: the EU as a guard of human rights and non-discrimination” (EUHatEq) jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej (numer 101047948) związanym z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez wzmacnianie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej

Czym się zajmujemy

Nasza działalność obejmuje dydaktykę, w tym wykłady eksperckie i wykłady studenckie oraz działalność naukowo-badawczą.

Zajęcia akademickie

7 przedmiotów (łącznie 330 godz.) dotyczących różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz ochrony praw człowieka grup szczególnie wrażliwych: kobiet i osób LGBT+ w UE i jej państwach członkowskich

Wykłady eksperckie

Wykłady on-line prowadzone przez profesjonalistów z dziedziny prawa: prawników, sędziów, a także przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i samorządów zawodowych, naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe na tematy związane z przedmiotem projektu.

Wykłady studenckie

Krótkie wykłady on-line prowadzone przez studentów uczestniczących w zajęciach objętych projektem skierowane do uczniów szkół średnich.

Zainteresował Cię temat?! Skontaktuj się z nami!

 
Dydaktyka

Materiały dydaktyczne

Seminarium „UE i grupy wrażliwe: niedyskryminacja kobiet, osób LGBT+ i nie tylko”

Baza materiałów

Ćwiczenia „Stosowanie prawa UE przez organy administracji publicznej”

Baza materiałów

Wykład „Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej”

Baza materiałów

Wykład „Etyka urzędnicza”

Baza materiałów

Wykład „Grupy wrażliwe w komunikacji politycznej”

Baza materiałów

Wykład „Dezinformacja jako narzędzie manipulacji społecznej”

Baza materiałów

Wykład „Praworządność w UE i jej państwach członkowskich: ochrona grup wrażliwych i nie tylko”

Baza materiałów

.

Działalność naukowo-badawcza

Przedmiotem badania w ramach projektu EUHatEq jest ochrona kobiet i osób LGBT+ (i innych grup szczególnie wrażliwych) przed dyskryminacją w perspektywie zasady rządów prawa. Celem realizowanego badania jest analiza zakresu i jakości ochrony przed dyskryminacją i przemocą motywowaną dyskryminacją w UE i jej państwach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce. Badanie będzie prowadzone w perspektywie inter- i multidyscyplinarnej.

Okrągły stół EUHatEq

Czytaj więcej

Publikacje

Czytaj więcej

 

Zespół projektowy

Projekt jest realizowany przez zgrany zespół fachowców z różnych dziedzin naukowych

Aleksandra Szczerba

Kierowniczka projektu

Szczegóły

Jacek Jaśkiewicz

Wykładowca

Szczegóły

Tomasz Marcinkowski

Wykładowca

Szczegóły

Juliusz Sikorski

Wykładowca

Szczegóły

Robert Słabuszewski

Wykładowca

Szczegóły

Bogna Wach

Wykładowca

Szczegóły

Tomasz Klemt

Wykładowca

Szczegóły

Marek Kannchen

Koordynator strony internetowej

Szczegóły

Aktualności

Tutaj znajdziesz wpisy o naszej bieżącej działalności, informacje o najbliższych szkoleniach itp.

Facebook News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago
EUHatEq

[Prezentujemy nasze prelegentki]
Miło nam poinformować, że nasze zaproszenie do uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej” przyjęła Izabela Przybysz.

Izabela Przybysz - partnerka w Gender Solution, analityczka z ponad czternastoletnim doświadczeniem w zakresie równości płci, inkluzji społecznej i działań antydyskryminacyjnych. Pracowała jako ekspertka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych, Instytucie Badań Edukacyjnych oraz ekspertka ds. przedsiębiorczości społecznej dla Komisji Europejskiej. Współpracowała z administracją centralną, samorządową i parlamentem. Ma bogate doświadczenie w zakresie badań jakościowych, ilościowych, monitoringu, raportowania oraz ewaluacji. Jest współautorką Planu Równości Płci dla miasta Krakowa oraz Diagnozy sytuacji grup narażonych na wykluczenie w Krakowie. Od 2018 roku prowadzi monitoring kobiet na listach wyborczych i w polityce.
Zapraszamy 1 grudnia od 9.30.
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Panel V. „Akademia na rzecz równości i niedyskryminacji” godz. 17:00-18:00
Moderator/dyskutant: dr J. Sikorski

lic. N. Połujan, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, lic. R. Kołodziejczyk AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Łapówka jako przejaw naruszenia zasady równości w działaniach organów administracji publicznej”
dr Ł. Budzyński, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Ksenofobia w deskrypcji socjologicznej”
dr T. Marcinkowski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Komunikacja polityczna a inkluzja społeczna”
dr hab. prof. AJP A. Szczerba, Team Europe Direct, „Władza państwowa wobec obowiązku wprowadzenia ochrony przed przemocą wobec kobiet ze względu na płeć. Analiza równościowa”
stud. I. Fraint, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Prekariat jako przejaw dyskryminacja na rynku pracy”
mgr T. Klemt, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, dr B. Wach, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Równość i niedyskryminacja w miejscu pracy - przykłady dobrych praktyk w świetle zmieniającego się otoczenia społecznego i prawnego”
Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad godz. 18:00-18:15
dr hab. prof. UW M. Witkowska, “Przegląd Europejski”
adw. F. Woziński, Dziekan ORA w Zielonej Górze
dr hab. prof. PK K. Wasilewski, Prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej
dr hab. prof. AJP A. Szczerba, koordynatorka JM Module EUHatEq
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski
Panele IVA i IVB odbywają się równolegle

Panel IVA. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach” godz. 15:30-16:45 Moderator/dyskutant: red. Z. Borek, tygodnik „Polityka”

mł. insp. A. Kozak, CBZC Wydział w Szczecinie/podkom. E. Brzezińska, CBZC Wydział w Szczecinie, „Cyberhejt w internecie”
dr J. Sikorski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Mowa nienawiści jako koło zamachowe rosyjskiej propagandy i dezinformacji”
mgr O. Radkiewicz, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Wpływ filmu „Zielona Granica” na społeczeństwo. Rola nowych mediów w kształtowaniu opinii publicznej”
mgr T. Klemt, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Czy można ubezpieczyć się od hejtu?”
Dyskusja

Panel IVB. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach” godz. 15:30-16:45 Moderator/dyskutant: dr T. Marcinkowski

dr A. Sójka, UAM w Poznaniu, „Globalne ocieplenie – narracja polityczna i dezinformacja”
lic. N. Klata, UWr, „Kto kształtuje obraz uchodźcy? Przekaz medialny a stereotypizacja poglądów społecznych”
dr R. Słabuszewski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Jak przeprosić za hejt w świetle prawa i postępowania cywilnego”
Dyskusja
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Panel III. „Społeczeństwo przeciw dyskryminacji i nienawiści” godz. 14:15-15:30 Moderator/dyskutant: dr R. Słabuszewski
apl. adw. M. Adamczewska-Stachura, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, kancelaria Knut Mazurczak, „Między rzecznictwem a litygacją strategiczną – działania organizacji pozarządowych przeciw dyskryminacji i nienawiści”
mgr Z. Branicka, Fundacja Court Watch Polska/UAM w Poznaniu, „Wyroki, które nie rozstrzygają konfliktu. Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej”
dr M. Jastrząb, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/Collegium Civitas, „Historia jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej dla służb porządku publicznego”
M.A. J. Szymańska, Instytut Nauk Politycznych, RWTH Aachen (Niemcy), „Stereotyp „ruska” czy autopercepcja „Kaliningradczyka-Europejczyka” na pograniczu polsko-rosyjskim? Współpraca organizacji pozarządowych i partnerstwa miast. Kaliningrad: granica i sumienie Europy”
Dyskusja
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski
Panel IIA i IIB odbywają się równolegle

Panel IIA. „Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc: kwestia prawna, fenomen społeczny czy kwestia języka?” godz. 12:00-13:15
Moderator/dyskutant: adw. Filip Woziński
dr. hab. K. Burdziak, USz, „Hejt w środowisku rodzinnym – uwagi z perspektywy karnoprawnej praktyki prokuratorskiej”
sędzia O. Barańska-Małuszek, SR w Gorzowie Wielkopolskim/Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, „Misja prawników w przeciwdziałaniu mowie nienawiści”
dr hab. prof. AJP P. Suwaj, „Język sędziów i sądów – mniej piedestału, więcej zrozumienia”
dr R. Kuligowski, WSAP w Szczecinie/Team Europe Direct, „Autorytet władzy a hejt w dyskursie publicznym – analiza przypadku”
Dyskusja

Panel IIB. „Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc (wobec kobiet): kwestia prawna, problem społeczny czy fenomen medialny?” godz. 12:00-13:15
Moderator/dyskutant: dr hab. prof. PK Krzysztof Wasilewski

dr A. Kucharska-Dziedzic, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, „Społeczne i polityczne uwarunkowania nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
dr M. Grzyb, UJ, „Mowa nienawiści wobec kobiet? O znaczeniu słowa TERF i granicach wolności słowa”
mgr I. Przybysz, Gender Solution, „Przemoc wobec polityczek”
dr K. Gorazdowski, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, „Strategia równości płci w Policji”
Dyskusja
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 week ago
EUHatEq

[ VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej]
Zapraszamy 1 grudnia od 9.30
Aula im. Prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52 bud. 5 Gorzów Wielkopolski

Wykład otwierający: „Wyzwania w przeciwdziałaniu przemocy motywowanej uprzedzeniami. Perspektywa krajowego organu ochrony praw człowieka” godz. 9:45-10:15
moderatorka: dr hab. prof. AJP Aleksandra Szczerba

dr hab. prof. UW M. Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

Panel I. „Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa” godz. 10:20-11:35
Moderator/dyskutant: dr hab. prof. UW Marcin Wiącek

prof. dr hab. Z. Czachór, AJP w Gorzowie Wielkopolskim/UAM w Poznaniu/Team Europe Direct, „Kultura polityczna i aksjologia. Dobre praktyki Unii Europejskiej w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa”
mgr M. Dulat, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, „Równość kobiet
i mężczyzn w samorządzie”
dr hab. M. Nowosielski, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk/OBM UW, dr M. Pachocka, SGH/OBM UW, „Lokalna polityka włączania migrantów i migrantek w życie Wrocławia i innych miast. Przykłady i rekomendacje”
dr hab. prof. AJP B. Orłowska, dr hab. prof. AJP P. Krzyżanowski, „Romowie
w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji – podsumowanie czterech edycji projektu”
Dyskusja
... Zobacz więcejZobacz mniej

     Parlament Europejski – najnowsze wiadomości

Kontakt

Masz pytania, uwagi, wskazówki prosimy o kontakt na adres e-mail: euhateq@ajp.edu.pl